Kuzola hervat repetities

Door Clary | 28-06-2021 | Heemskerk, Repetitie

Kuzola heeft na de beslissende versoepelingen de repetities weer hervat: we stonden te trappelen van ongeduld. En verrassing: het klonk nog goed ook na al die tijd!
Tot en met 28 juni repeteren we nog onder de bezielende leiding van Toiny. Daarna gaat zij “in den vreemde” aan haar jaarlijkse verplichtingen voldoen.

In wat normaal de zomervakantie is, kunnen de liefhebbers bij Marion door blijven zingen. Elli is weer ons opper-toon-aangever, zodat we lekker door kunnen gaan.
Kunnen we ons weer laven aan de muziek en aan elkaar!

Terug