Repetities

De repetities liggen op dit moment stil in verband met de vakantieperiode.
Vanaf 16 augustus gaan wij weer van start.

Normaliter repeteren we elke dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur.
Na ongeveer 2 jaar te hebben gerepeteerd in of om de prachtige repetitieruimte bij Marion, gaat zij deze ruimte weer zelf gebruiken. Wij zijn dus op zoek naar nieuwe repetitieruimte.
Tot ca. november 2022 kunnen we gebruik maken van de voormalige Kookstudio. Hier heeft Kuzola ook tijdens de Heemskerkse Korenroute gezongen.
We hebben meerdere opties, die nog nader bekeken/besproken moeten worden. Bij eentje mag Kuzola zelfs een keer proefzingen.
Jaarlijks gaat het om ongeveer 40 weken. Het zou prettig zijn als je 5 tot 10 minuten van tevoren aanwezig kunt zijn.
In de schoolvakanties wordt er niet gerepeteerd.

Voorlopig repetitieadres: Oudendijk 31, 1969 MN Heemskerk