Repertoire

Het Afrikaanse repertoire van Kuzola

Akekho
Allunde
Amadolo
Amagugu
Amajoni
Amavolovolo
Angilalanga
Asimbonanga
Avulekile Amasango
Aya Ngena
Baba Mnumzane
Baba Yeh
Baba Yetu
Babe Thandaza
Bahleli Bonke
Banaha
Binamo
Bona Isizwe
Denko
Dumisani
Emgodini
Emlanjeni/Yelele
Fanga Alafia
Freedom is coming
Hamba Nathi
Hambani Kahle
Hayesu Hule
Hilalao
Hina Xi Tsungu
Hlonolofatsa
Homeless
Ingculaza Iyabulala
Inzima Lendlela
Ipharadisi
Iqude
Jehova Thel’umoya
Jikelemaweni
Kothbiro
Lalela
Malaika
Malembe
Mamaliye
Mandela Tshireletsa
Mandi
Masambeni
Mawa
Mayenziwe
Mbube
Minemnandi Uwe
Molweni
M’sukhukhala
Na ye
National Anthem South Africa
Ndinani Na
Ndinesi Phonono
Nelson Mandela
Nkosi Sikelela (ANC-versie)
Noyana
Oh Yini
Olele
O Siyeza
Pata Pata
Rain rain rain
Raindance
Rolihlahla Mandela
Salaleo
Sanania
San’bonani
Seanamarena
Senua
Senzenina
Sesithi Bonga
Shona Malanga
Shosholoza
Siyahamba
Siyanibingelela
Somlandela
Sono Semali
Swilo yini Makhanana
Thixo Onothando
Thula Baba
Thula Siswe
Tumba
Ukholo Lwami
Ukuthula
Umakoti
Unzima Lomthwala
Vimba
Yemaya Asesu
Zonkisiswe